Çift Psikolojik Danışma Hizmetleri

Çift Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yaşantımızın her anında ya da alanında ilişki içerisinde olduğumuz kişiler vardır. Yakın ilişkilerde genel olarak artık bir çiftten veya eşten bahsediyor oluruz: sevgili, partner, sözlü, nişanlı, eş bu terimler çiftleri tanımlayan ifadelerdir. Çift ve İlişki Terapisi gibi ilişkilerde iletişim problemleri, çatışma, kontrolsüz öfke, güven problemleri, aldatma, kıskançlık, bağımlılık, cinsel sorunlar, eşlerin aileleriyle olan sorunları gibi çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.


Bu problemlerin çözümlenmesi için çift olarak birlikte katılım ile sürdürülen terapiler eş/çift terapileridir. Eş/çift terapilerinde bazen bireysel sorunlar da eşlik edebilir.
Bu noktada kişisel olarak eşlik eden değişik bir terapi desteği de söz konusu olabilir.

Çift Terapisine Başvurma Nedenleri

Çift terapisi sürecine başvurma sebepleri arasında çift ilişkisinde iki kişinin üstesinden gelemediği sorunlar, evlilik öncesi danışmanlık, iletişim sorunları, güven sorunu, kıskançlık, aldatma ve aldatılma, birbirine yeteri kadar vakit ayıramama, cinsel sorunlar, duygusal uzaklık, boşanma, çocuklu çiftler için çocuk ile alakalı konularda danışmanlık almak isteme, iki tarafın birbirine ya da bir tarafın diğerine fiziksel ya da duygusal şiddet uygulaması, travmatik yaşantılar, bağımlılık problemi sebebiyle çift ilişkisinin olumsuz etkilenmesi, ilişkide sürekli kavga etme hali, ilişkide devam etmekte olan huzursuzluk ve buna bağlı şekilde gelişen depresyon, anksiyete, öfke ve stres gibi sorunlar, kronik hastalıklar, kısırlık, yakınlık kurmada güçlük veya sınır aşımı vb. olabilir.

Çift terapisi, belirli bir stres faktörüyle çok daha iyi baş etmede, kısa süreli de olsa çifti etkileyen bir durumdan daha az yarayla çıkmada, belirmeye başlayan bir problem karmaşık hale gelmeden çözümlenmesinde ya da ilişkide süregelen bir problemle başa çıkılmasında tercih edilebilir. Çiftler birbirleriyle konuşmakta zorluk çektikleri konuları güvenli ve özgür bir ortamda ve bir üçüncü destek olarak terapistin varlığında paylaşmak için de çift terapisine başvurabilirler.

Çift Terapisi Kimlere Yöneliktir?

Çift terapi süreci, kendilerini çift olarak tanımlayan herkesin ilişkileri hakkında yaşadıkları problemlerle baş etmelerine yöneliktir.
Çift terapisinde, ilişki içindeki iki tarafın da çiftin yaşadığı sorundan ne şekilde etkilendiği ve iki kişinin ayrı ayrı ilişkiyi nasıl etkilediği ve yaşanan problemi nasıl pekiştirdiği çalışılma fırsatı bulur. Çiftler terapi sürecinde ayrılmaya ya da ilişkilerini sürdürmeye karar verebilirler, terapist çiftlerin ilişkileri hakkında özgürce karar vermelerinin önüne geçmez. Çiftten biri veya her ikisi de kişisel yaşantılarını daha derin analiz etmek üzere çift terapisi sürerken veya çift terapisini sonlandırarak bireysel terapiye devam etmek isteyebilir.

Çift terapisinde ilişkiden beklentilerin konuşulması, bağlanma stillerinin ve birbirini nasıl etkilediğinin anlaşılması, yapıcı iletişim biçimleri geliştirme, güvenli bir ilişkinin zeminini yaratmak için sınırları belirleme, ilişkideki sorumluklar konusunda ortaklığının sağlanması, aile ve arkadaş ilişkilerinin ve var ise çocuklar ile kurulmuş olan ilişkilerin değerlendirilmesi mümkün olur.

Çiftin çocuk sahip olduğu durumlarda, çiftin içinde bulunduğu durumdan çocuklarının nasıl etkilediğini değerlendirmek ve çocuğun da ayrıca çocuk terapisi alması için yönlendirilmesi gerekli olabilir.

Çift Terapisinde Çalışan Konular

Çift terapisinde;

  • Sosyal uyumsuzluk
  • Sözel etkileşim problemleri,
  • İlişkide yıkıcı hale gelen öfke,
  • Cinsel sorunlar,
  • Aldatma,
  • Boşanma,
  • Yeni ilişki tesisi,
  • Geniş aile sorunları,
  • Çocuklardan kaynaklı ilişki sorunları gibi konular çoğu zaman ele alınmaktadır.

Yorum Yazın